نازنینم

ولنتاین روز عشاق است

روز عشق است و در این روز

بهتر از عشق سختن گفتن چیزی نیست

به راستی عشق چیست ؟ در کجای زندگی بشر بوده است

مریم

عشق از نو ساختن است

با ویرانی عشق را سازگاری نیست

عشق را با عدالت اجباری ، آرمان خواهی جاهلانه  و جنگ سازگاری نیست

عشق عفو است

بخشودن است

عشق احترام به فردیت و آزادی است

نه خود را فداب دیگری ساختن

بلکه در کنار هم ساختن است

ساختن بنایی انچنان محکم

که هیچ جاهلی

هیچ حسود و بد خواهی

یاریا ویران ساختن انرا نداشته باشد

بهترینم

برای من عشق تو هستی

زندگی هم تو هستی

زیرا تمامی تعاریف من از زندگی را دوباره ساختی

نازنینم

بهترینم

معشوقه ام

مریم بی نظیرم

روزعشق مبارک 

نتیجه تصویری برای ‪valentain‬‏


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها